Müşteri, her türlü teminat kapsamı altında, önceden Yetiş Petlas Yol Yardımı onayı almadan, doğrudan doğruya kendi ödediği masrafları geri alma hakkına sahip olamayacaktır. Tüm hizmetlerden faydalanmak için, aracın tüm lastiklerinin ya da araç üzerindeki 2 lastiğin Petlas marka olması şarttır.   Yetiş Petlas Yol Yardımı sticker’ının ilgili araç camına, kolay görülebilir şekilde yapıştırılmış olması kaydıyla hizmetler geçerli olacaktır.   Hukuki kurallara veya mevzuata uygun olmayan hizmet taleplerinin Yetiş Petlas Yol Yardımı tarafından reddedilme hakkı saklıdır.   Mahalli mercilerin izin vermediği müdahaleler ifa edilemez ve bundan dolayı Yetiş Petlas Yol Yardımı aleyhine hiçbir sorumluluk doğmaz.   Hasarlı/arızalı araç içerisinde unutulan ya da bırakılan özel/değerli eşyaların kaybolması veya çalınmasından doğacak mağduriyetlerden Yetiş Petlas Yol Yardımı sorumlu olmayacaktır.   Mücbir sebeplerden kaynaklanan hizmet aksamalarından Yetiş Petlas Yol Yardımı sorumlu olmayacaktır.   Yetiş Petlas Yol Yardımı, verdiği hizmetler ölçüsünde sorumludur; hizmetlerin haricinde, araçta meydana gelen her türlü zarar, kayıp ya da masraflar kapsam dışıdır.   Olay yerinin terk edilmesi ve/veya bir servis/ tamirhaneye ulaşıp oradan başka bir servise çekim için gelen taleplerden doğacak masraflar kapsam dışıdır.   Bir servis veya tamirhaneden başka bir servis veya tamirhaneye çekim için gelen taleplerden doğacak masraflar kapsam dışıdır.   Aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan; gerek araçta, gerek araç sahibi ve yolcularında meydana gelebilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıplara Yetiş Petlas Yol Yardımı hizmeti verilmez.a.

    Savaş, işgal, yabancı düşman hareketleri, –savaş ilan edilmiş olsun olmasın– çarpışmalar, iç savaş, isyan, ihtilal, terörist saldırılar veya askeri ya da inzibati güç, ayaklanma ve iç karışıklık sonucu doğan olaylarb.

    Aksi belirtilmedikçe doğal felaketler, deprem, yangın, nükleer tehlike, volkanik patlama, sel/su baskınları veya her türlü çevresel kaza (Acil mesajların iletimi her durumda geçerlidir)c. 

   Kasten kendini yaralama, araç sahibinin bir suça iştiraki veya hileli hareketlerid.

    Araç sahibinin her türlü araba yarışına ya da gösterilerine yarışmacı olarak iştirak ettiği sırada oluşan hasarlare.

    Araç sahibinin nefsi müdafaa haricinde, bir kavganın parçası olması sonucu meydana gelen olaylarf.

    Profesyonel olarak ya da resmi bir yarışma veya gösteri için eğitici sıfatıyla spor yapılması nedeniyle oluşan hasarlarg.

    Herhangi bir nükleer yakıttan ileri gelen iyonizasyon radyasyonları ya da radyoaktif bulaşmanın veya herhangi bir patlayıcı nükleer bileşim veya nükleer bileşenin radyoaktif, zehirleyici ve diğer tehlikeli özelliklerinden, doğrudan ya da dolaylı olarak ileri gelen veya bunların yol açtığı hasarlarh.

    Alkol zehirlenmesi veya –ehliyetli bir hekimin talimatı ve reçetesi doğrultusunda tedavi amacıyla alınanlar hariç– ilaç/uyuşturucu zehirlenmesinin etkisi altında iken ya da bu etkiden ileri gelen tam veya kısmi iş göremezlik durumu nedeniyle oluşan hasarlari.

    İntihar ya da intihar teşebbüsü sonucunda ölüm, yaralanma veya hastalıkj. 

   Mahalli mercilerin izin vermediği müdahalelerk.

    Olağandışı iklim koşullarından dolayı hizmet aksamalarıl. 

   Araç sahibinin aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmamasım. 

   Aksi belirtilmedikçe yakıt donmasın. 

   Karayolları dışında meydana gelen kaza ve arızalar kapsam dışıdır.o.

     Seyahatin başından itibaren mekanik bir kusuru olduğu üye tarafından bilinen araçta vuku bulan kazalar, kaza sonrası servisin doğru müdahalede bulunmaması sebebiyle kısa sürede diğer bir arızanın oluşması.